Unga Örnar

 

Klicka på bilden för att fortsätta till Unga Örnar

Klicka på bilden för att fortsätta till Unga Örnar

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vi brinner för jämlikhet och barns rätt till fritid. Vi är övertygade om att den demokratiska utvecklingen i Sverige börjar i ett föreningsliv nära vardagen som gör barn och unga till aktörer. Genom aktiva barn och unga kan vi också se till att Sverige lever upp till Barnkonventionen.

Som medlem eller ledare i Unga Örnar kan du delta i verksamhet, läger eller utbildningar. Du kan starta ny verksamhet eller vara med i den som redan finns. Vårt mål är att du som tar plats i vår verksamhet ska bli bättre på att ta plats i din vardag för att påverka.

”I Unga Örnar är alla barn- och unga välkomna att delta i verksamheten. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som kämpar för att Sverige och andra länder ska följa och göra FNs konvention om barnets rättigheter till lag.”